به مسابقه آرمان سبز آدینه خوش آمدید. شما می توانید با شرکت در مسابقه، دانش خود را در ارتباط با نهاده های کشاورزی و محصولات آرمان سبز آدینه ارزیابی نموده و جوایزه ارزنده دریافت نمایید.


عضویت در سایت
برندگان مسابقه ماهیانه براساس قرعه کشی
  • برنده شماره 10

  • برنده شماره 9

  • برنده شماره 8

  • برنده شماره 7

  • برنده شماره 6

  • برنده شماره 5

  • برنده شماره 4

  • برنده شماره 3

  • برنده شماره 2

  • برنده شماره 1

جوایز تعیین شده جهت مسابقه